Document Actions
logo museo napolibeniculturali

History of the Museum

Korca’s National Museum of Medieval Art was founded in 1980.

Museum Hall
Its exhibitions and rich collections include historical, cultural and artistic objects belonging to the medieval period, mainly connected to the Christian-Byzantine post-Byzantine heritage. Icons, stone sculptures, the collection of precious metal objects, carved wood, textiles, paper etc., are testify a precious heritage and diversity of values. Particularly, the Museum’s iconographic collection is one of the most important, with about 6.500 icons, whose quality can be compared to that present in the nearby territories belonging to the former Byzantine Empire.

This precious heritage, still preserved, protected and studied in present days, can be considered as a brave action on behalf of those who allowed its preservation by creating the National Museum of Medieval Art.

The main activities of the National Museum of Medieval Art are: exhibition and public promotion, protection, preservation and restoration of the objects, as well as study, scientific work and international activities. The Museum has a permanent exhibition hall with about 200 art objects, analysis and preservation labs, warehouses areas and a modest microclimate infrastructure. A team of experts, restorers, administrators and scientific researchers works in the museum.

In the exhibition halls are shown some of the best medieval age works, both by anonymous authors and renown artists. Remarkable are the XIII-XIV century icons, the masterpieces of masters like Onufri, Nikolla, Onufër Qiprioti, Simone from Ardeniza, Costantino the Teacher, Costantino Jeromonaku, Costantino Shpataraku, David Selenicasi, the Çetiri (Cattaro) Brothers, the Zografi Brothers and their children, and works by other authors who worked inside the Albanian territory and abroad. There are about 150 acknowledged Albanian and Italian authors.

Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar vizitohet nga një numur i konsiderueshëm artdashësish, pelegrinësh, studentësh, nxënësish vendas e të huaj. Ai është, pa dyshim, një qendër referimi e studiuesve, historianëve, teologëve edhe shkencëtarëve bizantologë nga i gjithë globi. Muzeu ka marrëdhënie bashkëpunimi me shumë institucione homologe ballkanike e europiane. Me vepra të tij apo të përbashkëta me galeri e institucione të tjerë shqiptarë janë çelur disa ekspozita ndërkombëtare si në Francë, Gjermani, Itali, etj. Jo rrallë përfaqësues të muzeut kanë marrë pjesë në konferenca e simpoziume shkencore ndërkombëtare në fushat e studimit dhe restaurimit. Muzeu krijon një atmosferë të veçantë njohurish e kulture në mjediset studentore e akademike të Universitetit të Korçës.

Unique and particular significant for the scientific cooperation, was the collaboration between Korca’s National Museum of Medieval Art, Salonicco’s Museum of Byzantine Culture and the National Centre for the Byzantine and post- Byzantine Culture, a project recently completed with a great success. Epilogue of the project was the opening, on 14th March 2006 of an exhibition with 72 of the 88 icons restored by Albanian and Greek restorers in Salonicco’s Museum of Byzantine Culture. This cooperation proves an important event in a period aimed at the integration of material and spiritual values in a different, multiethnic and multicultural global space. Furthermore, this project contributed to the mutual exchange of experiences by the managers, as well as study and administrative practice aimed at the improvement of restoration technological standards, the opening of the exhibition, the catalogue writing and the strengthening of relationships and agreements for the future.

Frontal view

Si epilog i tij, u çel me Dt.14.03.2006 nje ekspozitë me 72 ikona nga 88 ikonat e restauruara nga restauratoret grekë e shqiptarë në Muzeun e Kulturës Bizantine në Selanik, Ky bashkëpunim është ngjarje e rëndësishme në përpjekjet integruese të vlerave materiale e shpirtërore në një hapësirë globale diverse, multietnike e multikulturore europiane dhe kontribuoi në shkëmbimin dhe përfitimin e eksperiencave reciproke menaxhuese, studimore e administrative, në përmirësimin i standarteve teknologjike të restaurimit, çeljen e ekspozitës, botimin e katalogëve dhe forcimin e lidhjeve të qëndrueshme kooperuese për të ardhmen.


The work carried out in the National Museum of Medieval Art consists in the protection, preservation and valorisation of the cultural heritage hosted in it.

« Janar 2018 »
Di Mo Ma En Fr Sh
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
 

Comunità Europea Interreg Italia-Albania Regione Puglia Ministria e turizmit, kultures, rinise dhe sporteve Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia Tecnopolis Novus Ortus

This site conforms to the following standards:

Section 508 WCAG
Valid XHTML Valid CSS
E përdorshme në çfarë browseri